Hammer ’17

550.000 

  • Giữ nếp Heavy Hold.
  • Hoàn thiện bóng mờ.
  • Gốc nước dạng kem.
  • Sản phẩm tiếp nối thành công lớn từ phiên bản Hammer ’16.
  • Hương Blue Summer – Mùa Hè Xanh. Kết hợp đặc biệt giữa hương Trắc Bá Xanh và Khổng Tước, lắng dịu ngọt ngào của hương Nho, trầm lại với Basil và Gỗ Cây.
  • Dành cho mọi loại tóc.
  • Làm thủ công tại NYC
  • Trọng lượng 4OZ
Chat ngay qua Messenger

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hammer ’17”

Your email address will not be published. Required fields are marked *