Hammer ’17

550.000 

  • Giữ nếp Heavy Hold.
  • Hoàn thiện bóng mờ.
  • Gốc nước dạng kem.
  • Sản phẩm tiếp nối thành công lớn từ phiên bản Hammer ’16.
  • Hương Blue Summer – Mùa Hè Xanh. Kết hợp đặc biệt giữa hương Trắc Bá Xanh và Khổng Tước, lắng dịu ngọt ngào của hương Nho, trầm lại với Basil và Gỗ Cây.
  • Dành cho mọi loại tóc.
  • Làm thủ công tại NYC
  • Trọng lượng 4OZ

1 in stock

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hammer ’17”

Your email address will not be published. Required fields are marked *